Selecteer een pagina

Stadsprogramma

De Zomer van Monet in 2021 wordt een stadsprogramma voor en door inwoners en ondernemers van Zaanstad en organisaties in de stad. Dit stadsprogramma beslaat de periode juni tot en met september 2021.

Subsidieregeling

Er is een subsidieregeling in de maak waarmee initiatieven uit de stad gestimuleerd en ondersteunt kunnen worden. 

De criteria voor het doen van een aanvraag zullen binnenkort bekend worden gemaakt via deze site.

Persbericht

Voorbereidingen Zomer van Monet 2021 gestaakt De Stichting de Zomer van Monet heeft het college van de gemeente Zaanstad laten weten dat zij in overleg met de Programmaraad -bestaande uit het Zaans Museum, stichting Monet in
Zaandam, stichting Marketing Zaanstreek en FluXus- heeft besloten de voorbereidingen voor de Zomer van Monet 2021 te staken. Vanuit praktisch en moreel oogpunt acht de stichting het niet verantwoord om in 2021 een stadsbreed programma neer te zetten. 

Guusje ter Horst, voorzitter van het bestuur van de Stichting Zomer van Monet 2021 heeft dit besluit namens het bestuur als volgt toegelicht: 
“In verband met de coronacrisis zien wij ons, tot onze spijt, genoodzaakt de voorbereidingen voor het programma van de Zomer van Monet 2021, te staken. De coronacrisis heeft een enorme impact op ons land en in het bijzonder grote gevolgen voor de cultuursector, zo ook in Zaanstad. Vanuit
praktisch perspectief zien wij – mede door alle coronamaatregelen en de ongewisse toekomst in een
anderhalve meter samenleving – geen mogelijkheden om het ambitieniveau te halen dat ons voor ogen stond met de Zomer van Monet 2021. Daarnaast heeft een aanzienlijk deel van de culturele instellingen, kunstenaars en makers moeite om het hoofd boven water te houden. Bovendien gaan zij een onzekere toekomst tegemoet. Wij vinden het daarom vanuit moreel oogpunt niet verantwoord om een stadsprogramma te realiseren, mede gezien de oplopende financiële nood in het culturele veld van Zaanstad. Het spijt ons zeer dat we, ondanks alle positieve energie, inzet van partners en verzette werkzaamheden, tot dit besluit hebben moeten komen. Het besluit is genomen in overleg met de Programmaraad.” 

De argumenten die door de stichting Zomer van Monet worden genoemd worden door het college van Zaanstad onderschreven. Onder de huidige omstandigheden kunnen de beoogde ambities niet worden gehaald en omdat onduidelijk is hoe de situatie volgend jaar zal zijn is op dit moment geen zekerheid over de (on)mogelijkheden voor de organisatie van publiek toegankelijke activiteiten. Daarbij heeft het overeind houden van de culturele basisinfrastructuur in Zaanstad voor dit moment prioriteit. 

Wethouder Cultuur Annette Baerveldt: “Het college vindt het jammer dat de Zomer van Monet 2021 niet door kan gaan. Wij danken de Stichting Zomer van Monet 2021 voor hun inzet en betrokkenheid.”

Niet voor publicatie

Meer informatie:

Heeft u vragen over dit persbericht? Of wilt u iets anders weten over de gemeente Zaanstad? U kunt direct contact opnemen met Silvia Vázquez Belon via 06-21 89 86 09 of s.vazquezbelon@zaanstad.nl.

Zoekt u een andere woordvoerder van gemeente Zaanstad? Hier vindt u ze netjes op een rij.
Op internet zijn we te vinden via www.zaanstad.nl.

In de zomer van 2021 wordt de Zomer van Monet 2021 gevierd met een stadsprogramma voor de hele stad. Om dit stadsprogramma samen met alle partijen te organiseren is de Stichting Zomer van Monet 2021 opgericht. De Zomer van Monet vormt een overkoepelend thema voor een culturele en sociaal-maatschappelijke programmering: de start van een blijvende, voelbare en zichtbare verbinding en beleving van Monet in Zaanstad.

Het programma is voor iedereen: inwoners, ondernemers en bezoekers van de stad. We zullen begin juni 2021 starten met een feestelijke opening waarbij iedereen welkom is. In de vier maanden die volgen zal de aankleding van de stad in het teken staan van Monet: vaandels, Monet-etalages et cetera.

Elke plek waar Monet heeft geschilderd zal worden gemarkeerd met een enorme afbeelding van een van zijn Zaanse werken. Zo kunnen inwoners en bezoekers met eigen ogen zien dat de fysieke omgeving in die 150 jaar is veranderd. Ook kan zo – de nog steeds aanwezige – Zaanse stijl worden ervaren waardoor Monet indertijd aangetrokken werd. En ook langs vaar-, wandel- en fietsroutes wordt het Monet-thema verbeeld.

Ondernemers kunnen op deze routes inspelen met Monet-arrangementen voor overnachtingen (B&B). Inwoners, scholen, culturele organisaties en (creatieve) ondernemers krijgen de kans om voor hun Monet-initiatieven een stimuleringssubsidie aan te vragen. Te denken valt aan lezingen, voorstellingen, concerten, exposities, wijkinitiatieven en educatieve activiteiten.

Vragen?

Voor meer informatie over de stichting, de agenda of de subsidieregelingen kunt u contact opnemen met Mirjam Flik directeur-coördinator Stichting Zomer van Monet 2021.

“De innovatiekracht en de charme van Zaanstreek en zijn inwoners waren 150 jaar geleden een inspiratiebron voor de beroemde Franse kunstenaar Monet. Tijdens de manifestatie Zomer van Monet 2021 zullen inwoners,
ondernemers, scholieren en culturele organisaties in Zaanstad dit gezamenlijk vieren. Wij zijn er, als bestuur van de Stichting Zomer van Monet 2021, trots op dat we de stad hierbij mogen ondersteunen.”

Guusje ter Horst

Voorzitter, Stichting Zomer van Monet

Mirjam Flik is de directeur-coördinator voor de Stichting Zomer van Monet 2021. Zij was directeur en cultuurmakelaar van Cultuurfonds Leiden in Leiden en heeft veel ervaring in de cultuursector. De zogenoemde ‘founding fathers’ en initiatiefnemers van deze Stichting Zomer van Monet 2021 zijn: de Stichting Monet in Zaandam, het Zaans Museum, Stichting Marketing Zaanstreek en de gemeente Zaanstad. De founding fathers nemen zitting in de programmaraad.