Selecteer een pagina

Over ons

Een veelheid aan initiatieven vraagt om optimale onderlinge afstemming. De zogenoemde ‘founding fathers’ hebben het initiatief genomen om de Stichting Zomer van Monet 2021 op te richten. Deze founding fathers zijn: de Stichting Monet in Zaandam, het Zaans Museum, Stichting Marketing Zaanstreek en de gemeente Zaanstad. De rol van de stichting is opgedeeld in: coördinatie, organisatie van overkoepelende activiteiten, zoals de openingsmanifestatie, gezamenlijke marketing, fondsen- en sponsorwerving en beoordeling van de stimuleringssubsidie.

Het bestuur van de stichting:

 • Guusje ter Horst: voorzitter (voormalig wethouder, burgemeester, minister en lid van de Eerste Kamer)
 • Dilara Jaring-Kanik: secretaris (coördinator Public Programme van het Prins Claus Fonds)
 • Edwin Westphal: penningmeester (concerndirecteur gemeente Hilversum)
 • Fred Leeman: lid (kunsthistoricus, curator, onderzoeker
  tentoonstellingsorganisator)

Het comité van aanbeveling:

 • Winnie Sorgdrager (voormalig minister, lid van de Eerste Kamer en lid van de Raad van State; minister van staat) 
 • Ton Rombouts (voormalig burgemeester ’s-Hertogenbosch en lid van de Eerste Kamer)
 • Piet Boon (oprichter en eigenaar van Studio Piet Boon)
 • Arienne Kooter (directievoorzitter Rabobank Zaanstreek)

De programmaraad:

 • Dennis Straat, bestuursvoorzitter Stichting Monet in Zaandam 
 • Jan Hovers, directeur Zaans Museum
 • Anneke Wijdogen, directeur Stichting Marketing Zaanstreek
 • Annika Rulkens, Netwerkontwikkelaar Cultuur, gemeente Zaanstad
 • Ella John, artiest en matchmaker Fonds Podiumkunsten, VSB-fonds en Fonds Cultuurparticipatie

Bovengenoemde bestuursfuncties, het comité van aanbeveling en het lidmaatschap van de programmaraad zijn onbezoldigd. Tevens is een directeur-coördinator voor de Stichting Zomer van Monet 2021 aangesteld in de persoon van Mirjam Flik, die als cultuurmakelaar en directeur van het Cultuurfonds Leiden ruime ervaring heeft opgedaan met het coördineren van stadsprogramma’s.